Brørup Hjemmepleje

Brørup Hjemmepleje yder praktisk bistand og personlig pleje til borgere i det tidligere Brørup Kommune.  

Der er tiltænkt 40 social- og sundhedsuddannede personer.

Leder: Bo Smith

Gruppeleder: Cindie Bøgegren Pedersen

Disponator:  Pia Beck Nielsen 

Administrativ medarbejder: Marianne Fridberg Olsen

Vi træffes mand-tors kl. 7.00 - 15.00, fredag ​​7.00 - 12.30